Untitled Document
 
8:30-9:00
РЕГИСТРАЦИЯ

9:00-9:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Първи дискусионен панел: Индустриална политика за българската индустрия – ролята на достъпа до енергия и ефектите от политиките за климата – „Да съхраним конкурентоспособността на българската индустрия“ (Ценова политика, мрежови цени и добавки, директни и индиректни разходи за CO2)
 

МОДЕРАТОР: Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК

ОСНОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Мукунд Багват, АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ТЕМИ:

 
 • Европейска визия и политика за индустриална конкурентоспособност
 
 • Модели за намаляване на негативните ефекти от директните и индиректни разходи за CO2 и политиките за отраслите засегнати от carbon leakage
 
 • Регулаторна политика по веригата на енергийните доставки
 
 • Перспектива за развитие на мрежовите цени и добавките към тях
 
 • Политика за интеграцията на ВЕИ предпоставка за конкурентоспособна индустрия
 
 • Европейски модели за преразпределение на разходите за ВЕИ
 
 • SEMAN S.A. и нейният опит в системите за енергийна ефективност
 
УЧАСТНИЦИ В ПАНЕЛА:

Райна Ангелова – МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,
Иванка Диловска – ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ,
Атанас Георгиев– Софийски университет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Константинос Сациос – SEMAN S.A.

11:15-11:45

КАФЕ ПАУЗА

11:45-13:30

Втори дискусионен панел: Електроенергиен пазар – баланс между либерализация и ререгулация

 

МОДЕРАТОР: Константин Делисивков, БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Николай Минков, СРЕДНОГОРИЕ МЕД ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

 
 • Роля на регулатора в сегашния и бъдещ пазарен модел
 
 • Либерализиран електроенергиен пазар – състояние и перспективи
 
 • Правни и нормативни предизвикателства пред новия пазарен модел
 
 • Планиране и управление на потребителските товари
 
 • Балансиращи групи и възможности за оптимизация
 
 • Продуктови профили – роля на производителите, търговците и потребителите на електроенергия
 
 • Достъп на стопански потребители до свободния пазар – стимули и пречки
 

УЧАСТНИЦИ В ПАНЕЛА:

Диана Чобанова – ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП,
Виктория Поповска – ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР,
Калоян Кънев – ФРЕА ТРЕЙДИНГ, собственост на AXPO AG,
Радослав Миков – адвокатско дружество ВОЛФ ТАЙС
Владимир Дичев - ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

 
ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА
13:30-15:30
ОБЯД С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЛОВИ СРЕЩИ И КОНТАКТИ