КОНТАКТИ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ШЕРАТОН СОФИЯ, София, България
Зала Роял 1

София 1000
площад „Света Неделя“ № 5

W: ie.bfiec.org
Т: +359 887 601 262
+359 887 660 422
Е: events@bfiec.org,
info@srednogorie.eu